9

Konstrukcje całoszklane

Dzięki zatrudnieniu wysoko wykwalifikowanych pracowników podejmujemy nowe wyzwania polegające na realizowaniu zleceń na rozbudowę i budowę obiektów budowlanych w systemie Generalnego Wykonawcy.